INOX OGRADE NA PARAPETU

inox ograda na parapetu

Parapet je zidana puna ograda terase, balkona, galerije, lodje i sl. U novijoj arhitekturi se parapeti ne zidaju do 'gotove' visine nego se ostavljanju nižim i onda se upotpunjavaju Inox rukohvatom ili inox ogradom .

Na zidane parapete ovisno o njihovim visinama možemo postaviti samo Inox rukohvate na stupićima, rukohvat i 1 horizontalnu ispunu, rukohvat i 2 horizontalne ispune, staklo kao ispunu i brojne druge varijante.

inox RUKOHVAT na parapetu

Inox rukohvat na parapetu tip 'Solo'

Samo Inox rukohvat na zidanom parapetu. Okrugli ili kvadratni rukohvat i stupići promjera 40 ili 50 mm.Bez ispuna. Mogu biti iz poliranog ili brušenog (mat) inoxa. Stope i vijci prekriveni rozetama Nekoliko primjera ove inox ograde pogledjte ovdje ->

ograda za zidani parapet

Inox ograda na parapetu 'Duet'

Inox rukohvat i stupići promjera 40mm ili 50 mm, 1 horizontalna ispuna promjera 16mm, 20 mm ili 30 mm. I ove ograde mogu biti iz poliranog ili brušenog (mat) inoxa. Sidrene stope s vijcima prekriveni rozetama. Primjere ove inox ograde pogledajte ovdje ->

inox ograda za zidane parapete na balkonu

Inox ograde na parapetu tip 'Trio'

Inox ograda na parapetu, rukohvat i stupovi su okrugle cijevi promjera 40 ili 50mm i dvije ispune promjera 16, 20 ili 30 mm. Mogu se sidriti bočno ili na parapet. Mogu biti polirane (sjajne) ili brušene (mat) Primjeri ove inox ograde ovdje ->

inox staklena ograda na parapetu

Inox ograde na parapetu tip 'Glass'

Inox ograde na parapetu sa staklom i inox stupovima promjera 40 ili 50 mm. Ispuna je sigurnosno staklo 8 ili 10 mm debelo koje može biti prozirno ili opal. Sidiri se bočno ili na parapet. Luksuz i elegancija korak dalje. Primjeri ove ograde ovdje ->

.